Polskie Elektrownie Wiatrowe

Polskie Elektrownie Wiatrowe są organizacją pozarządową (NGO), która gromadzi podmioty zainteresowane wspieraniem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

POWES jest profesjonalną organizacją członkowską, która prowadzi aktywną i spójną działalność na rzecz tworzenia i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na obszarach polskich. Działania mają edukacyjny charakter. POWES organizuje konferencje i seminaria, realizuje koncepcje i analizy. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach, które dotyczą rozwoju projektów energetyki wiatrowej na morzu, na obszarze Morza Bałtyckiego. Jednym z podstawowych obszarów działalności POWES jest znaczna współpraca z administracją publiczną na wszystkich szczeblach i profesjonalne wsparcie i regulacje prawne utworów, które ułatwiają rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

World Wind Energy Association (WWEA)- każdy z zakontraktowanych statków będzie miał 95 metrów długości, a jego nośność ułatwi transport 4200 ton kabli podmorskich. Załoga każdego statku będzie stanowiła od 60 osób. Budowa statków generuje zatrudnienie na poziomie 2000 osób w stoczni i firm współpracujących. Dokumentacja na budowę statków zostanie przygotowana przez Marine Design & Construction Sp. z oo. W planie jest uruchomienie czterech gospodarstw o ​​134 MW i elektrowni biomasy z 31 MW. W 2013 roku firma planuje badać środowiska pod lokalizację farm wiatrowych i 2014 będzie okresem spędzonym na uzyskanie pozwoleń środowiskowych i budowlanych, które pozwolą rozwinąć tą energetykę.