Category Archives: Elektrownie wiatrowe

Domowe elektrownie wiatrowe

Domowe elektrownie wiatrowe wykorzystywane są do mikrogeneracji, w odróżnieniu od dużych komercyjnych turbin wiatrowych, takich jak te, znajdujące się w farmach wiatrowych, o większej mocy indywidualnej. Turbiny te mogą być tak małe jak niewielki generator do łodzi, przyczepy kempingowej lub miniaturowego urządzenia chłodniczego. Mniejsze turbiny mają zwykle około 7 do 25 stóp (2.1-7.6 m) średnicy i produkują energię elektryczną w wysokości od 300 do 10.000 watów.

Polskie Elektrownie Wiatrowe

Polskie Elektrownie Wiatrowe są organizacją pozarządową (NGO), która gromadzi podmioty zainteresowane wspieraniem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

POWES jest profesjonalną organizacją członkowską, która prowadzi aktywną i spójną działalność na rzecz tworzenia i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na obszarach polskich. Działania mają edukacyjny charakter. POWES organizuje konferencje i seminaria, realizuje koncepcje i analizy. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach, które dotyczą rozwoju projektów energetyki wiatrowej na morzu, na obszarze Morza Bałtyckiego.

Elektrownie wiatrowe a zakłucenia radiowe

Duże łopaty turbin wiatrowych mogą kolidować z niektórymi systemami radarów używanych przez stacje meteorologiczne lub kontrole ruchu lotniczego. Mniejsze turbiny są czasem wykorzystywane do ładowania akumulatorów lub jako zasilanie awaryjne w przyczepach kempingowych i żaglowców. Nowoczesne turbiny wiatrowe mają zwykle 3 ostrza, które mogą osiągnąć prędkość ponad 320 kph (200 mph).